Een initiatief starten

De omgevingsvisie nodigt mensen uit om initiatieven te nemen. Deze initiatieven moeten bijdragen aan de ambities en opgaven die in deze omgevingsvisie zijn beschreven. Bij initiatieven maken we in onze beoordeling een afweging op basis van de mate waarin het initiatief bijdraagt aan de volgende doelstellingen uit de omgevingsvisie.

Het initiatief draagt bij aan:

  1. Een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.
  2. Het gewenste behoud en de gewenste versterking van de kwaliteit van de leefomgeving in het stedelijk gebied en het buitengebied.
  3. Versterking van Heemskerk als aantrekkelijke, groene en dorpse gemeente.
  4. De ontwikkelingsambities in de vijf pijlers op het gebied van wonen, werken, verplaatsen, verblijven, klimaat en energie.
  5. Een sociaal-economische vitale leefomgeving.
  6. Een samenhangende (integrale) ontwikkeling van de leefomgeving door het zoveel mogelijk combineren van functies die meerdere doelen dienen.
  7. Een vitale regio doordat regionaal afgestemde ambities elkaar versterken.

Als algemene basisvoorwaarde geldt in alle gevallen dat een initiatief geen negatieve gevolgen mag afwentelen op de sociale en fysieke leefomgeving.

Meld je aan met een initiatief via omgevingsvisie@heemskerk.nl

Cookie-instellingen