Praat mee over de toekomst van Heemskerk

Welkom

Fijn dat je er bent

Wij zijn trots op Heemskerk en willen zorgen dat onze gemeente  ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en te recreëren.

Daarbij moeten we koesteren wat waardevol is. Maar ook ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen. Want de wereld om ons heen blijft veranderen. Soms gaat dat ineens heel snel, zoals we nu zien in deze Coronatijd.

Dit vraagt flexibiliteit en veerkracht. Maar ook een heldere koers met duidelijke ambities waarop we kunnen varen. Die we kunnen aanpassen als dat nodig is.

De toekomst maken we samen. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te  blijven denken en doen met de opstelling van onze Omgevingsvisie.  

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze gemeente. Bijvoorbeeld over:

  • waar en hoe we willen wonen;
  • het ondernemersklimaat in het centrum en op de bedrijventerreinen;
  • de bereikbaarheid per fiets en auto van Heemskerk;
  • de inrichting van de openbare ruimte;
  • de opwekking van duurzame energie;
  • de maatregelen om in te spelen op klimaatverandering;
  • het behoud van de natuur en het cultureel erfgoed.

De omgevingsvisie geeft ondernemers, bewoners, organisaties en de gemeente houvast in de ontwikkeling van Heemskerk tot 2040.

Die moet eind 2020 klaar zijn. Daarna kunnen we hem regelmatig actualiseren.

Hoe verder?

Wij zijn inmiddels een flink eind op weg! Op dit moment is de Ontwerpomgevingsvisie beschikbaar.

Iedereen kan hierover een mening geven. Of je nu een inwoner, ondernemer of organisatie bent. Dat kan van 14 augustus 2020 tot en met 24 september 2020 door het indienen van een Zienswijze op de Ontwerpomgevingsvisie aan het college van B&W. Kijk daarvoor op de Agenda

Jouw mening blijft belangrijk. Want Heemskerk is ook van jou. 

 

 

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"187713"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"5000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen